Steunpunt Korte Keten

Steunpunt Korte Keten is het eerste aanspreekpunt voor vragen in verband met de korte keten. Het steunpunt informeert, adviseert, vormt, verdedigt en brengt verschillende stakeholders samen waarmee we in een Raad van Belang zetelen. De Raad van Belang voor de Korte Keten is een mediërende structuur die lokale voedselstrategieën stimuleert, sectoroverschrijdend werkt en waar lokale partners, overheden maar zeker ook bedrijven een stem krijgen.

Lees meer