Onze missie en waarden

Omdat er fundamentele principes zijn waar niet aan gesleuteld mag worden — een eerlijke prijs voor de Boeren is er zo één — omdat Boeren & Buren sinds 2015 concreet werkt rond de volgende grote uitgangspunten om tot een productie- en distributiesysteem te komen dat menselijker, ecologischer en eerlijker is… daarom delen we onze visie op de blog ZIN! en schuiven we zes ideeën en basisprincipes voor de korte keten naar voor.

De zes grote principes van Boeren & Buren

  1.  De Boeren bepalen zelf hun eigen prijs.
  2.  Transparantie biedt de garantie tot kwaliteitsvolle producten.
  3.  De logistiek moet herdacht worden om afstand en duurzaamheid te doen rijmen.
  4.  Er moet een eerlijke verdeling van de toegevoegde waarde zijn tussen de verschillende actoren
  5.  Goed eten, dat kan je leren!
  6.  De transitie naar een duurzame landbouw zetten we samen in.